Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (03.08.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Aydın ili sınırları içerisinde yer alan Büyük Menderes Deltası Doğal Sit Alanının Koruma Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Belirlenen Alanın Korunması Gereken Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine Dair Karar İl, Didim ve Söke İlçeleri (Karar Sayısı: 7463)
DÜZENLEMELER
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 tarih ve E:2018/149, K:2022/163 sayılı kararı
YARGI KARARLAR
–– Yargıtay 2., 11. ve 12. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
b – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu